#เผยออกมาแล้ว คำสั่งยุบ “องค์การบริหารส่วนตำบล” ทั่วประเทศ - Jaisanook

Latest

#เผยออกมาแล้ว คำสั่งยุบ “องค์การบริหารส่วนตำบล” ทั่วประเทศ

Loading...

สวัสดีจ้า…เจ๊โบ(ราณ)แห่งอัพยิ้ม มาพร้อมกับข่าวคราวที่น่าสนใจ และกำลังเป็นที่จับตามองกันอยู่ในขณะนี้ อย่างเช่นข่าวเรื่องของการยุบ “องค์การบริหารส่วนตำบล” หรือ อบต. โดยข้อมูลทางเพจ The Police Magazine Thailand ได้ระบถึงเรื่องราวของการยุบอบต. ซึ่งทางรัฐบาลนั้นเห็นว่า ณ เวลานี้มี อบต.มากเกินไปจึงจะทำการลด เพราะถึงมีจำนวนมากแต่กลับไม่ประสิทธิภาพ และมีงบประมาณเพียงพอ ซึ่ง อบต.ทั้งหลายจะถูกยกฐานะเป็นเทศบาลทั้งหมด พร้อมปรับปรุงให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งรายละเอียดได้มีการประกาศผ่านสภาฯ

โดยเพจ


ชมคลิป: เบื้องลึกของการยุบ อบต.

กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


1. ในจังหวัดหนึ่งๆ จะกำหนดให้มี อบจ/เทศบาล/สำหรับ อบต. หาย
2. เทศบาล มี 3 ประเภท
-เทศบาลตำบล ประชากร ไม่เกิน 15,000 คน
-เทศบาลเมือง ประชากร เกิน 15,000 คนแต่ไม่เกิน 50,000 คน
-เทศบาลนคร ประชากรเกิน 50,000 คนขึ้นไป
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเทศบาลตำบล เมือง ที่ตั้งอยู่ก่อน กม.นี้ใช้บังคับ
3.การควบรวม
อบต/เทศบาล.ใดที่มีประชากรต่ำกว่า 7,000 คน/รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนต่ำกว่า 20 ล้านบาท อยู่ในอำเภอเดียวกันให้ควบรวม
เจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการควบรวมระดับอำเภอและระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณา

การทำงาน ของอบต.


4.เมื่อยุบรวมกันแล้วให้ผู้บริหาร/สมาชิก พ้นจากตำแหน่งทันทีและจัดให้มีการเลือกตั้งภายในกำหนด 60 วัน
5.สมาชิกสภาตำบล ตามเกณฑ์ประชากร
-ไม่เกิน 7,000 มี สท 12 คน/7,000-15,000 คน มี สท 15 คน/ 15,000-50,000 คน มี สท 18 คน/แบ่งเป็นเขตเลือกตั้ง เขตละ 3 คน
6.สำหรับเทศบาลเมือง นคร ก็แบ่งตามเกณฑ์ประชากรเช่นเดียวกัน
7.ผู้บริหารเทศบาล เลือกตั้งโดยตรง มีวาระ 4 ปี /ไม่เกิน 2 วาระ มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าหรือเคยเป็น สท /ผู้บริหาร ฯลฯ มาก่อน
8.ร่างนี้ ในกรรมาธิการปฏิรูปท้องถิ่น สปท. อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เตรียมเสนอ สปท./ครม./สนช.ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบล


9.อ่านๆดูเป็นร่างที่ กรมส่งเสริมฯ มท. นำเสนอเพราะคนทำส่วนใหญ่มาจาก มท.ทั้งนั้นครับ
จากการอ่านร่างประมวลกฎหมายองค์กรส่วนท้องถิ่น แบบไม่ละเอียดซึ่งเกิดจากการปฏิรูปท้องถิ่น โดยการรวมร่างของ พรบ.อบต.กับ พรบ.อบจ. (สำหรับคนท้องถิ่นหรือผู้เตรียมสอบท้องถิ่นจะทราบดีเกี่ยวกับเรื่องความซ้ำซ้อนของ 2 หน่วยงานนี้) จากนี้ไปหากร่างประมวลกฎหมายองค์กรส่วนท้องถิ่นประกาศใช้ โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเปลี่ยนไป จากเดิม
ที่มี 4 รูปแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล
สุขาภิบาล
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด
กทม. ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ 2528
เมืองพัทยาตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
อบต.ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
แต่ที่ใช้กันจริงในปัจจุบันมีเพียง 3 รูปแบบ เนื่องจากไม่มีรูปแบบสุขาภิบาลแล้ว แต่นับจากประมวลกฎหมายองค์กรส่วนท้องถิ่นนี้บังคับใช้จะเหลือเพียง 2 รูปแบบคือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล
เทศบาลตำบล
เทศบาลอำเภอ
เทศบาลนคร

ภาพประกอบ อบต. บักได


อบต.ทั้งหลายจะถูกยกฐานะเป็นเทศบาลทั้งหมด กรณีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาลตำบลไม่ว่าจะเรื่องจำนวนประชากรหรือเรื่องรายได้ก็ให้ควบรวมกับเทศบาลตำบลที่อยู่ใกล้เคียงโดยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่

ประกาศสั่งยุบ “องค์การบริหารส่วนตำบล”


เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ กับเรื่องราวและข่าวคราวที่เจ๊โบ(ราณ)แห่งอัพยิ้ม ได้นำมาฝากกัน ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ หลายคนจับตามองและรอกันอยู่สำหรับเรื่องการมีคำสั่งยุบ“องค์การบริหารส่วนตำบล” หรือ อบต.รวมเข้ากับเทศบาล ก็เป็นการดีนะคะ เพราะว่าจะได้ประหยัดงบประมาณของรัฐด้วย

Loading...