ดูไว้เลยนะ..!!! ทนายชื่อดังเผย ถ้าพิมพ์ข้อความนี้หาคนอื่น เสี่ยงต่อการโดนปรับ 200,000 บาท อ่านแล้วแชร์ด่วนเลย..!!! - Jaisanook

Latest

ดูไว้เลยนะ..!!! ทนายชื่อดังเผย ถ้าพิมพ์ข้อความนี้หาคนอื่น เสี่ยงต่อการโดนปรับ 200,000 บาท อ่านแล้วแชร์ด่วนเลย..!!!

Loading...

การใช้สื่อโซเชียลในทุกวันนี้นับว่าเป็นปัจจัยหลักของใครหลายคน ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยหรือส่งข้อความหากัน แต่บางครั้งบางคนก็ใช้เพื่อส่งข้อความต่อว่าด่าทอ คนที่ไม่พอใจหรือคู่อริ แต่จะมีใครสักกี่คนที่รู้ว่าการส่งข้อความด่าคนอื่นนั้น มีความเสี่ยงอาจะถูกฟ้องร้องและเสียค่าปรับได้ โดยเรื่องราวที่ว่านี้ได้ถูกเผยแพร่โดยทนายชื่อดัง ทนายรัชพล ศิริสาคร ซึ่งระบุใจความไว้ว่า


ตาม พรบ คอม มาตรา 11 วรรค 2 มีหลักคือ ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์แก่บุคคลอื่น อันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับข้อมูล โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับปฏิเสธข้อความได้โดยง่าย มีโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท กฎหมายไม่ได้เขียนตรงตัวว่าส่งข้อความด่าแล้วจะโดนปรับไม่เกิน 2 แสน แต่ตามหลักกฎหมายดังกล่าว สามารถนำมาปรับใช้กับการส่งข้อความด่าได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ส่งข้อความด่า ได้รับโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท เพราะเป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ผู้รับข้อความ

ล่าสุด มีประกาศกระทรวงดิจิทัล ออกมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผมก็เอามาอ่านแล้ว มันก็ยังไม่ได้ยกเว้นเรื่องการส่งข้อความด่า จะมีข้อ 4 (4) ที่มีหลักอยู่ว่า การส่งข้อความที่ไม่มีลักษณะผิดกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และไม่มีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ ไม่ถือว่าเป็นการทำให้เดือดร้อนรำคาญ ซึ่งผมก็มองว่า การส่งข้อความมาด่า มันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและยังมีลักษณะผิดกฎหมายในเรื่องการดูหมิ่นด้วย


ปัญหาคือ ต้องส่งมากี่ข้อความถึงจะเรียกว่าสร้างความเดือดร้อนรำคาญ หรือส่งข้อความมาลักษณะใด ถึงจะเรียกว่าเดือดร้อนรำคาญ ความเห็นของผมเห็นว่า ถ้าส่งข้อความมาด่า มันก็เป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ผู้รับแล้ว เรื่องนี้ยังไม่เคยมีคำพิพากษาตัดสินเป็นแนวทาง เพราะเป็นกฎหมายใหม่ ส่วนถ้ามีกรณีดังกล่าว ทนายจะฟ้องข้อหานี้หรือไม่ ก็เป็นดุลยพินิจของทนายแต่ละคน และที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นความเห็นส่วนตัวในเรื่องการดำเนินคดี คนอื่นอาจจะเห็นแตกต่างได้…

ตัวอย่างเช่นขอบคุณที่มาจาก สายตรงกฎหมาย

ขอบคุณที่มา:siamnews.com
Loading...